แจ้งวันหยุดทำการประจำเดือน กรกฎาคม 2567


สหกรณ์ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 เนื่องในวันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา, วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 เนื่องในวันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขออภัยในความไม่สะดวกท่านสมาชิกโปรดตรวจสอบวันหยุด และวางแผนการทำธุรกรรม

สอบถามข้อมูล