ขอเชิญสมาชิกเลขทะเบียนตั้งแต่ 15312 – 15521 และสมาชิกที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งที่ผ่านมา เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ณ อาคารหอประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ต้องเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิ้งด้านล่าง หากสมาชิกไม่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ สหกรณ์ฯจะระงับสิทธิการถอนเงินสวัสดิการวันเกิดกับสมาชิก จนกว่าสมาชิกจะผ่านการอบรมโครงการนี้

รายชื่อสมาชิกที่อยู่ใน โรงเรียน/หน่วยงาน อ.หัวหิน
รายชื่อสมาชิกที่อยู่ใน โรงเรียน/หน่วยงาน อ.ปราณบุรี
รายชื่อสมาชิกที่อยู่ใน โรงเรียน/หน่วยงาน อ.สามร้อยยอด
รายชื่อสมาชิกที่อยู่ใน โรงเรียน/หน่วยงาน อ.กุยบุรี
รายชื่อสมาชิกที่อยู่ใน โรงเรียน/หน่วยงาน อ.เมืองฯ
รายชื่อสมาชิกที่อยู่ใน โรงเรียน/หน่วยงาน อ.ทับสะแก
รายชื่อสมาชิกที่อยู่ใน โรงเรียน/หน่วยงาน อ.บางสะพาน
รายชื่อสมาชิกที่อยู่ใน โรงเรียน/หน่วยงาน อ.บางสะพานน้อย
สอบถามข้อมูล