ประกาศเปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างเดือนจำกัดไม่เกินเดือนละ 100,000 บาท

ประกาศว่าด้วยหุ้น-2567


หุ้นสหกรณ์ฯมีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท สมาชิกที่สนใจสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกินเดือนละ 100,000 บาท โดยกรอกเอกสารขอซื้อหุ้นพิเศษดาวน์โหลดด้านล่างแล้วนำมาส่งที่สำนักงานสหกรณ์

สอบถามข้อมูล