ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูสตูล จำกัด


ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้จัดการ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้าศึกษาดูงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารงานสหกรณ์และโครงการรวมหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ณ อาคารหอประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

สอบถามข้อมูล