ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูสุพรรณบุรี จำกัด


ในวันที่ 7 เมษายน 2566 นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา และผู้จัดการ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูสุพรรณบุรี จำกัด เข้าศึกษาดูงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารงานสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

สอบถามข้อมูล